Loading

Heydər Əliyev 22 il Azərbaycan SSR Ali Sovetinin və SSRİ Ali Sovetinin deputatı olmuşdur. 1974-1979-cu illərdə isə SSRİ Ali Soveti İttifaq Sovetinin sədr müavini vəzifəsini tutmuşdur.

Heydər Əliyev Azərbaycan milli tarixində özünəməxsus yer  tutan  elə nadir  tarixi şəxsiyyətlərdəndir ki, onun   zəngin irsi hələ uzun müddət politoloqların, filosofların, tarixçilərin və tədqiqatçıların diqqət  mərkəzində olacaqdır. O, Azərbaycan xalqının müstəqillik mübarizəsindəki misilsiz xidmətləri ilə hələ sağlığında ikən canlı əfsanəyə çevrilmiş, bütün dünya  azərbaycanlılarının sonsuz sevgisini qazanmışdı. Heydər Əliyev uzaqgörən, qətiyyətli siyasətçi olduğunu  hələ ölkəyə ilk dəfə rəhbərlik etdiyi 1969-82-ci illərdə  sübut etmişdir. Respublikanın rəhbəri kimi  Heydər Əliyev  ilk gündən uzaqgörənliklə bütün dövlət hakimiyyəti orqanlarının, o cümlədən parlamentin işini xalqın iqtisadi və sosial-mədəni tərəqqisinə, milli dirçəliş  siyasətinin reallaşmasına  yönəltdi. O, mahir  siyasətçi kimi  Ali  qanunvericilik orqanının mövcud imkanlarından bacarıqla istifadə  edərək milli oyanışın  və  gələcək  müstəqilliyin möhkəm  təməlini  qoydu.O dövrdə Heydər Əliyev respublikada partiya lideri olmaqla yanaşı  həm də SSRİ  Ali Sovetinin  (VIII-XI çağırışlar)  deputatı,  yuxarı palatanın – İttifaq  Sovetinin  sədr müavini (IX çağırış), habelə Azərbaycan SSR Ali Sovetinin  (VII-X, XII çağırışlar) deputatı və Rəyasət Heyətinin  üzvü kimi fəaliyyət  göstərirdi.  Onun  təşəbbüsü ilə SSRİ rəhbərliyi   Azərbaycanın  iqtisadi  inkişafı üçün  mühüm əhəmiyyətli beş qərar  qəbul  etdi. İttifaq  Fondundan  bu məqsədlə  respublikaya külli miqdarda  vəsait ayrıldı.1970-ci illərdə və 1980-ci  illərin  əvvəllərində  Azərbaycanın  Mülki,  Mülki-Prosessual, Cinayət-Prosessual məcəllələrinə əlavələr  və  dəyişikliklər  edildi.  Azərbaycan  SSR-in  məhkəmə  quruluşu, Səhiyyə, Dövlət notariatı, Xalq Təhsili, Tarixi və mədəniyyət abidələrinin  qorunması,  Nazirlər Soveti, Xalq  Deputatları Sovetləri haqqında,  Torpaq  və Əmək  haqqında  qanunlar,  İnzibati hüquq  pozuntuları  haqqında, Ailə və Nikah  haqqında məcəllələr  qəbul edildi.Heydər  Əliyev parlamentin cəmiyyətin və dövlətin həyatındakı rolunu  yaxşı başa düşür, Azərbaycan SSR Ali  Sovetinin  deputatı  və  respublikanın  rəhbəri kimi Ali qanunvericilik orqanı ilə sıx əlaqədə fəaliyyət  göstərdi.  O, parlamentdə  bu dövrə təsadüf etmiş  IX, X və XI  beşilliklərinin proqramlarının  təsdiq  olunmasında  və  hər il respublika büdcəsinin qəbulunda yaxından iştirak edir, parlamentarizm  ənənələrinin bərpası və inkişafı  üçün əlindən  gələni əsirgəmir, Ali qanunvericilik  orqanının  fəaliyyəti ilə bağlı  tövsiyələrini  verirdi.  Heydər Əliyev Azərbaycan SSR  Ali Sovetinin və SSRİ Ali Sovetinin  tribunalarından məharətlə istifadə edir, deputat qrupunun Moskvadakı  fəaliyyətini respublikanın mənafeyi baxımından məharətlə istiqamətləndirirdi.

Yalçın  Səfərov,

YAP Neftçala rayon təşkilatı

ərazi partiya təşkilatının sədri

 

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir