Uğurlu müstəqil siyasət

Prezident Cənab İlham Əliyevin dövlətimizin milli maraqlarını qoruyaraq apardığı müstəqil çoxşaxəli xarici siyasət həm beynəlxalq münasibətlər sistemində, həm də qonşu ölkələrlə yüksək səviyyəli münasibətlərin davamlılığında böyük uğur qazanır və ölkəmizə…